Energia promieniowania słonecznego, podobnie jak ta pochodząca z innych energii odnawialnych, ma charakter chwilowy. Potrzeba ich wykorzystania na ogół następuje znacznie później niż występuje jej „nadprodukcja”.
Sposobem, aby zminimalizować koszty i zmaksymalizować swoje zyski, jest przechowywanie wytworzonej energii do późniejszego wykorzystania.

W przypadku osoby prywatnej, inwestującej np. w instalację PV na dachu dla własnego użytku, rozwiązaniem jest zestaw mający w swoim składzie akumulatory magazynujące energię. W tym przypadku nadwyżka wyprodukowanej w ciągu dnia energii słonecznej może być wykorzystana w momencie, gdy promienie słoneczne przestaną padać na panele fotowoltaiczne.
Akumulator elektryczny stanowi rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym (tzw. ogniwo wtórne). Akumulatory gromadzą, a potem uwalniają energię elektryczną w efekcie działania odwracalnych reakcji chemicznych, które zachodzą w elektrodach zanurzonych w elektrolicie.
Mówi się o dwóch cyklach pracy realizowanych w akumulatorach. Jeden z nich stanowi ładowanie, a więc akumulator pełni rolę odbiornika energii elektrycznej. We wnętrzu akumulatora energia elektryczna jest przetwarzana na energię chemiczną. W drugim cyklu pracy energia elektryczna jest pobierana, a akumulator stanowi wtedy źródło prądu elektrycznego na skutek przemiany energii chemicznej na energię elektryczną. Pobór energii z akumulatora prowadzi do stopniowego rozładowania akumulatora.
Kiedy akumulator jest ładowany, prąd płynie w przeciwnym kierunku niż podczas jego rozładowania. W procesie ładowania i rozładowania zachodzą odwracalne reakcje chemiczne. Warto zwrócić uwagę na uboczne, a zarazem nieodwracalne reakcje zachodzące w akumulatorze. To właśnie w efekcie ich występowania akumulator traci swoje parametry.

Mówiąc o parametrach akumulatorów warto przypomnieć, że najczęściej branym do porównania parametrem jest pojemność. Stanowi ona zdolność akumulatora do przechowywania ładunku elektrycznego, zazwyczaj wyrażana w amperogodzinach [Ah], rzadziej w jednostkach układu SI (jednostką ładunku elektrycznego jest kulomb, 1 Ah = 3600 C). Pojemność akumulatora zależy od kilku warunków pomiaru, dlatego warto sprawdzać te warunki przy porównywaniu pojemności akumulatorów różnych producentów.