Wzrastające ceny energii ze źródeł konwencjonalnych powodują, że ludzie starają się korzystać z niej w sposób racjonalny, tj. używając jej, kiedy jest najtańsza. Zmniejszające się koszty założenia małej instalacji fotowoltaicznej powodują, że energia z takiego źródła staję się coraz bardziej konkurencyjna cenowo wobec tej ze źródeł konwencjonalnych.

Istotnym wyzwaniem staje się maksymalizowanie konsumpcji własnej energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej. Przydomowe systemy fotowoltaiczne produkują energię nawet wtedy, kiedy nie ma na nią zapotrzebowania w domu, na którym zamontowana jest instalacja PV.

W takim wypadku nadwyżki energii sprzedawane są do sieci. Nowe technologie mogą zwiększyć rentowność istniejących i nowobudowanych instalacji fotowoltaicznych. Jest to możliwe poprzez podniesienie i utrzymanie ich efektywności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów operacyjnych.

Kluczowe staje się wczesne wykrywanie i szybkie usuwanie nieprawidłowości i uszkodzeń, zanim zaczną wpływać na uzysk energii, a więc i wynik ekonomiczny. Pomocne mogą być inteligentne technologie monitorowania wraz z precyzyjnymi narzędziami diagnostycznymi.

Zarządzanie energią oparte jest na kilku elementach optymalizujących konsumpcję. Systemy takie pomagają ludziom wykorzystywać energię w sposób jak najbardziej wydajny, niejednokrotnie dodatkowo przyczyniając się do redukcji konsumowanej energii.

Inteligentne zarządzanie obciążeniem pomaga także zredukować obciążenie sieci przesyłowej. Nie należy jednak zapominać, że najważniejszym celem tego zarządzania jest obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Dodatkowo system zarządzania energią, dzięki funkcji monitorowania i analizy, może uruchomić urządzenia elektryczne w odpowiednim momencie, np. gdy instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej lub kiedy energia z sieci jest najtańsza.