Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków służą do oczyszczania ścieków bytowo–gospodarczych, pochodzących z małych źródeł zanieczyszczeń, jak np. domy jednorodzinne czy też wielorodzinne z zakładaną maksymalną koncentracją zanieczyszczeń w ściekach do 400 mg O2/l BZT5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealnym rozwiązaniem dla domów położonych poza obszarami uzbrojonymi (posiadającymi dostęp do sieci kanalizacyjnej), np. dom jednorodzinny poza miastem lub domek letniskowy w górach. Przydomowe oczyszczalnie biologiczne to oczyszczalnie ścieków przeznaczone na każdy rodzaj gruntu. Z powodzeniem pracują nawet w gruntach o znikomej przepuszczalności i przy każdym poziomie wód gruntowych, o ile zostanie do nich dobrany odpowiedni odbiornik oczyszczonej wody.

Oprócz oczywistych zalet posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków takich jak: oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie czy ekologiczne współżycie z naturą, warto podkreślić jeszcze kilka ważnych cech naszych oczyszczalni:

  • biologiczna oczyszczalnia ścieków może być rozbudowana o system odprowadzania osadu nadmiernego do workownicy zainstalowanej w oczyszczalni
  • zabezpieczenie przed odpływem osadu nadmiernego
  • wysoka efektywność oczyszczania
  • odporność na niesprzyjające warunki otoczenia
  • prosta obsługa
  • długa żywotność
  • pokrywa z zamknięciem na kluczyk – kompaktowa oczyszczalnia, rozwiązanie to pozwala na przemieszczanie oczyszczalni zwykłym transportem kołowym
  • prosty montaż
  • niezawodne działanie przy minimalnych nakładach na konserwację

1. Osadnik wstępny, 2. Komora separacji , 3. Reaktor biologiczny, 4. Komora klarowania , 5. Osadnik wtórny

 

Zasada działania:
Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do osadnika wstępnego, gdzie następuje pierwszy etap oczyszczania, zachodzący na drodze procesów mechanicznych (oddzielenie osadu i kożucha) oraz fermentacji beztlenowej. Produkty procesu fermentacji to woda, dwutlenek węgla i substancje mineralne, opadające na dno w postaci osadu.
Z komory osadnika wstępnego podczyszczone ścieki przepływają (grawitacyjnie) do komory separacji, która zapobiega mieszaniu się ścieków przed wejściem do reaktora biologicznego oraz pełni rolę separatora tłuszczów.

Z komory separacji podczyszczone ścieki trafiają wprost do reaktora biologicznego, gdzie na tworzonym przez kolonie bakterii tlenowych złożu biologicznym następuje kolejny etap ich oczyszczania. Podstawą dla rozwoju złoża biologicznego są tysiące wolnopływających, specjalnie zaprojektowanych kształtek polietylenowych (produkowanych również przez EKOPOL). Kształtki te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby tworzyły jak największą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Złoże jest napowietrzane z wykorzystaniem dyfuzorów drobnopęcherzykowych umieszczonych na dnie komory bioreaktora.

Bakterie tworzące na powierzchni kształtek biofilm rozkładają zawarte w ściekach szkodliwe substancje organiczne. Część tych związków utleniają z wydzieleniem dwutlenku węgla i wody, pozostałą część asymilują i wykorzystują do namnażania się, czyli przyrostu żywej masy złoża. W związku z tym przyrostem, fragmenty biofilmu systematycznie złuszczają się i przedostają wraz z oczyszczoną wodą na dno komory osadnika wtórnego. Wolną powierzchnię złoża powstałą po złuszczeniu się obumarłego „płatka” biofilmu natychmiast zasiedlają nowe drobnoustroje. Ma więc miejsce ciągły proces odnawiania się złoża, który pozwala na utrzymanie stabilnej, wysokiej sprawności oczyszczalni.

Końcowy etap działania oczyszczalni stanowi klarowanie, które zachodzi w specjalnie zaprojektowanej komorze klarowania – komora ma kształt odwróconego stożka, który jest optymalny dla wydajnego oddzielania zawiesin powstałych po oczyszczaniu biologicznym, tj. głównie osadu nadmiernego i fragmentów błony biologicznej.

Po zakończeniu klarowania oczyszczona w 97% woda pościekowa wypływa przelewowo poza obręb oczyszczalni, a powstały osad opada z komory klarowania do osadnika wtórnego i jest zawracany do osadnika wstępnego, z wykorzystaniem systemu recyrkulacji osadu nadmiernego.