Centralne ogrzewanie jest dziś jedną z podstawowych metod na ogrzewanie budynków. Jego centralność polega na tym, że ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu a następnie rozprowadzane po budynku za pomocą specjalnej instalacji do odbiorników ciepła w pomieszczeniach.

Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest utrzymanie w pomieszczeniu wymaganej temperatury zapewniąjacej podstawowe warunki komfortu cieplnego ( średnia temperatura 20°C, przy nieruchomym powietrzu , przy normalnej wilgotności względnej około 50%).

Instalacja centralnego ogrzewania zbudowana jest z następujących elementów:

 

  1. Kotła lub innego źródła ciepła
  2. Grzejników                                                                               
  3. Przewodów.
  4. Pompy cyrkulacyjnej
  5. Dodatkowe oprzyrządowanie

 

 

 

 

 

 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania, mogą być wykonywane z rur stalowych, miedzianych lub tworzywowych. Czynnikiem, który przenosi ciepło z kotła do odbiorników (grzejników) jest najczęściej woda o maksymalnej temperaturze 95°C.

W zależności od rodzaju paliwa oraz elementów systemu wyróżnia się różne typy podłączenia:

 

Instalacja grawitacyjna centralnego ogrzewania

Zasada działania ogrzewania grawitacyjnego polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany gęstości wody wywołanej zmianą jej temperatury. Wykonuje się je z rozdziałem górnym lub dolnym. Ogrzewanie z rozdziałem dolnym jest instalacją rozprowadzającą ciepłą wodę z poziomu piwnicy. W przypadku ogrzewania z rozdziałem górnym ciepła woda doprowadzona jest do poddasza i dalej instalacją rozprowadzona do reszty pomieszczeń.Ogrzewanie grawitacyjne sprawdzi się w budynkach, w których pozioma odległość od źródła ciepła do najdalszego pionu nie przekracza 25 m, a różnica wysokości pomiędzy źródłem ciepła i najniżej położonym grzejnikiem wynosi co najmniej 2 m.

 

Instalacja pompowa centralnego ogrzewania

W tego typu instalacji przepływ wody wymusza pompa obiegowa, która pokonuje opór przepływu wody w instalacji zwiększajc swobodę rozprowadzenia całej instalacji. Dodatkowo średnice przewodów mogą być mniejsze niż w typie grawitacyjnym, a mniejsza bezwładność cieplna daje możliwość montażu grzejnika poniżej kotła centralnego ogrzewania. Szybszy jest również rozruch instalacji. W zależności od rodzaju kotła wyróżnia się instalację otwartego oraz zamkniętego systemu spalania.