Poza usługami podstawowymi, firma SOLGRO Polska prowadzi szereg usług dodatkowych, do których zaliczyć można:

  • opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych dla instalacji
    fotowoltaicznych,
  • konsulting techniczny z zakresu instalacji OZE i racjonalnego wykorzystania energii,
  • opinie techniczne w zakresie instalacji fotowoltaicznych,
  • doradztwo na etapie projektowym i wykonawczym inwestycji w zakresie OZE i
    energetycznym.