Gwarancja na fotowoltaikę, na co zwrócić uwagę?

Czy wszystkie gwarancje na panele fotowoltaiczne są takie same? Nie!  Gwarancja fotowoltaika na panele Soluxtec trwa 25 lat! Jest to długa gwarancja na panele fotowoltaiczne, jedna z lepszych jakie znajdziecie na polskim rynku!

 

Porównując gwarancje różnych producentów, różnice są ewidentne. Zwłaszcza w zakresie obsługi posprzedażowej. Dobrą praktyką, o której zawsze mówimy naszym klientom jest dokładne zapoznanie się ze wszystkimi klauzulami umów gwarancyjnych.

Jak w praktyce wygląda gwarancja na fotowoltaikę?

Kiedy staniesz się samoproducentem energii z fotowoltaiki, w zdecydowanej większości przypadków na wiele lat, prawdopodobnie kilkadziesiąt lat, system nie będzie sprawiał absolutnie żadnych problemów. Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz komponenty poważnych i rzetelnych firm np. niemieckie panele Soluxtec od Solgro i regularną konserwację.

Soluxtec – niemiecki producent paneli fotowoltaicznych – modułów PV

Na ogół jest to rzadkie zdarzenie, ale może się zdarzyć, że jeden lub więcej paneli w danym momencie swojego cyklu życia wykazuje wady fabryczne lub drastyczny spadek mocy. Właściciel systemu może wtedy spróbować skorzystać z gwarancji na panele. Jest to element często niedoceniany w momencie zakupu, ponieważ błędnie przyjmuje się, że wszystkie gwarancje są takie same.

Gwarancja na panele fotowoltaiczne – sprawdź ją dokładnie, zanim kupisz – różne gwarancje w fotowoltaice

Rzeczywistość jest zupełnie inna. Dość powiedzieć, że niektóre gwarancje (w innych firmach) nie obejmują kosztów robocizny związanej z demontażem uszkodzonych modułów i ich transportem (niekiedy za granicę) do centrum weryfikacji i naprawy. Jeszcze inne nie pokrywają szkód powstałych w transporcie lub tracą ważność w przypadku braku dokumentu potwierdzającego coroczne czyszczenie modułów. Inni producenci natomiast narzucają minimalną cenę, jeśli po reklamacji nie zostaną stwierdzone żadne wady.

Gdy zamierzasz przejść na fotowoltaikę, warto zatem porównać gwarancje oferowane przez różne firmy i wybrać najlepsze panele i usługę – tę od nas oczywiście. Jeśli chcesz później uniknąć przykrych niespodzianek.

 

Gwarancja na wady produkcyjne i materiałowe

W umowach występuje pierwszy typ gwarancji, który jest chyba najłatwiejszy do zrozumienia (i opisania). Jest to gwarancja na produkt, która obejmuje wady produkcyjne i materiałowe. Gwarancja obejmuje zatem ramę, szkło, EVA (klej łączący poszczególne elementy modułu), ogniwa słoneczne, skrzynkę przyłączeniową, złącza i ich montaż w celu utworzenia modułu.

Fotowoltaika gwarancja producenta

Niektórzy producenci nie pokrywają uszkodzeń spowodowanych rdzą, wysokimi temperaturami lub narażeniem na działanie środowiska morskiego.

Gwarancja mocy – gwarancja uzysku – fotowoltaika

Ta gwarancja obejmuje moc wyrażoną przez moduł i dlatego jest ściśle powiązana z rzeczywistą produkcją. Moc modułów zmniejsza się z czasem z powodu degradacji krzemu, z którego składają się ogniwa. Gwarancja mocy uwzględnia to zjawisko fizjologiczne i ma następującą strukturę (gwarancja „liniowa”):

  • Początkowo przez kilka lat, które zwykle wahają się od 1 do 5, moduł będzie musiał dostarczać moc minimalną ustawioną jako procent mocy szczytowej lub minimalną moc szczytową (zwykle między 95% a 98%).

  • Następnie oczekuje się ustalonego rocznego maksymalnego spadku dla całkowitego czasu trwania gwarancji wynoszącego 20-25 lat. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, niektórzy producenci nie pokrywają uszkodzeń spowodowanych rdzą, wysokimi temperaturami lub narażeniem na działanie środowiska morskiego.

Solgro panele Soluxtec opinie – gwarancja na 25 lat

Czy ten, kto kupi instalację fotowoltaiczną może poczuć się bezpiecznie dzięki gwarancji mocy? To nie do końca tak, ponieważ niestety sama gwarancja mocy często nie wystarcza, aby zagwarantować kupującemu ochronę.

Jeśli gwarancja na produkt jest ważna przez 12 lat i w 13 roku pęknie szkło lub rama pęknie z powodu wady fabrycznej, ale moc szczytowa nadal pozostaje wyższa niż przewidziana w gwarancji na moc, kupujący jest często w kiepskiej sytuacji.

25-letnia gwarancja na produkt, taka jak ta oferowana przez Solgro, jest zatem najlepszym rozwiązaniem dla kupującego.

Gwarancja serwisowa na fotowoltaikę – fotowoltaika gwarancja na montaż

Załóżmy, że panel przestał działać i nadal jest objęty gwarancją (produkt lub zasilania). Kto płaci za demontaż, transport i wymianę tego panelu?

Jak powiedzieliśmy na początku, nie jest pewne, czy firma produkcyjna ponosi te koszty, ale zależy to od tego, co jest zapisane w gwarancji. Inne gwarancje nie przewidują wymiany wadliwego modułu na nowy, a jedynie zryczałtowany zwrot pieniędzy w oparciu o ceny modułów w momencie reklamacji (a nie ceny w momencie zakupu, które są prawie zawsze dużo wyższe) lub na podstawie różnicy mocy dostarczanej przez moduł i mocy gwarantowanej (ale tylko przez okres ważności gwarancji).