LICZNIK DWUKIERUNKOWY – CO TO JEST I JAKIE JEST JEGO ZASTOSOWANIE

Licznik dwukierunkowy w fotowoltaice to nic innego, jak urządzenie pomiarowe. Dokonuje pomiarów przepływu energii elektrycznej, zarówno z sieci, jak i do sieci. W ten sposób, dwukierunkowo właśnie, można poznać ilość energii elektrycznej, która została wytworzona przez instalację fotowoltaiczną, jak i tą, która pobrana została z sieci publicznej. Na podstawie tych wyliczeń następuje rozliczenie z zakładem energetycznym.
Jak to działa?

PROGRAM PROSUMENT I DWUKIERUNKOWE POŁĄCZENIE Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ

Z racji tego, że właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych są zarówno odbiorcą, jak i producentem energii elektrycznej, ma miejsce dwukierunkowe połączenie z siecią energetyczną. Na chwilę obecną nie da się zasilić wszystkiego, co w domu zużywa prąd, wyłącznie z energii produkowanej samodzielnie. Można zamontować magazyn energii elektrycznej. W ten sposób właściciel gospodarstwa domowego gromadzi wyprodukowany prąd w ciągu dnia i może go zużyć w nocy. Niestety takie rozwiązanie jest drogie, a magazyny mają ograniczoną pojemność. Korzystniejsze jest potraktowanie jako magazynu energii sieci energetycznej. Można tak zrobić poprzez przystąpienie do programu Prosument. Szczegóły należy dogadać ze swoim sprzedawcą energii. Na ogół licznik wymieniany jest w ciągu 16 dni – prawo nakazuje operatorowi dokonanie wymiany w ciągu 30 dni.

LICZNIK DWUKIERUNKOWY – JAK DOKŁADNIE DZIAŁA?

Czym jest licznik energii?
To urządzenie, które ciągle i na bieżąco mierzy napięcie linii energetycznej oraz płynący w niej prąd. Dokonuje obliczeń, które wykazują moc chwilową wyrażoną w watach i może ją zliczyć w określonym czasie. Na pierwszy rzut oka licznik dwukierunkowy działa podobnie jak tradycyjny licznik zużycia energii elektrycznej. Główna różnica polega na tym, że potrafi to robić w sposób dwukierunkowy – to znaczy zarówno wobec energii pobieranej z sieci, jak i tej produkowanej. Podaje obie wartości niezależnie, aby łatwo było zmierzyć bilans zużycia. To ważna informacja dla sprzedawcy energii. W ramach programu Prosument, użytkownik instalacji fotowoltaicznej może pobrać z sieci za darmo około 70% – 80% energii, którą sam wprowadza do sieci. Licznik dwukierunkowy ułatwia obliczanie poboru i wysyłania energii, przez co rozliczenia są precyzyjne i obiektywne.

LICZNIK DWUKIERUNKOWY – JAK GO ROZPOZNAĆ?

Instalacja licznika dwukierunkowego, z racji jego skuteczności, jest często wymaganym elementem instalacji fotowoltaicznej. Dostawcy energii niejednokrotnie wymagają jego podłączenia. Co ważne, to nie odbiorca ponosi tego koszty, lecz odpowiada za to operator sieci przesyłowej. Od niego też zależy, jaki będzie wygląd licznika dwukierunkowego – w tym miejscu należy się dowiedzieć szczegółów i dopytać instalatora. Poznać można go po wyświetlaczu, który podaje parametry zużycia. Widnieje też na nim nazwa modelu i numer licznika. Jest on ważny o tyle, że występuje na umowie, fakturach i wszelkiej dokumentacji z zakładu energetycznego.

LICZNIK DWUKIERUNKOWY – JAK ODCZYTYWAĆ PODAWANE WARTOŚCI?

Licznik podaje wartości netto zużycia energii elektrycznej lub robi to w formie kodów OBIS, które opisuje norma EN 13757.
Co one dokładnie znaczą?

– 0.0.3 – kod nazwy licznika

– 0.1.0 – kod licznika okresów rozliczeniowych

– 0.1.2 – kod daty i czasu okresu rozliczeniowego

– 0.2.2 – kod nazwy aktywnej taryfy rozliczeniowej lub jej oznaczenia kodowego u operatora

– 0.9.1 – kod aktualnego czasu

– 1.8.0 – kod całkowitego zużycia energii – czyli ilości kWh pobranej z sieci (jeśli stosuje się taryfę jednostrefową) lub sumy zużycia energii elektrycznej we wszystkich strefach


Dla taryf jednostrefowych:

– 1.8.1 – kod poboru prądu w strefie I

– 1.8.2 – kod poboru prądu w strefie II

– 1.8.3 – kod poboru prądu w strefie III

– 2.8.0 – kod ilości energii elektrycznej, która została przekazana do sieci energetycznej


Dla taryf wielostrefowych:

– 2.8.1 – kod ilości energii oddanej w strefie I

– 2.8.2 – kod ilości energii oddanej w strefie II

– 2.8.3 – kod ilości energii oddanej w strefie III

To tylko przykładowe i popularne kody. To, jaki zakres kodów podaje dane urządzenie zależy od jego producenta i modelu. Dlatego warto zapoznać się z instrukcją użytkownika, ewentualnie poradzić się dostawcy energii.


LICZNIK DWUKIERUNKOWY – CZY NALEŻY WYMIENIAĆ LICZNIKI JEDNOKIERUNKOWE NA DWUKIERUNKOWE?

Teoretycznie instalacja fotowoltaiczna pełniłaby swoją funkcję nawet bez takiego zabiegu. Powoduje to jednak problemy zarówno praktyczne, jak i prawne. Licznik jednokierunkowy zlicza wyłącznie energię wprowadzoną do sieci. To uniemożliwia skutecznie rozliczenie się Prosumenta. Nie otrzyma on zniżek za wyprodukowany prąd i dużo za niego zapłaci, co niweczyłoby sens całej instalacji. Do tego eksploatacja instalacji fotowoltaicznej bez licznika dwukierunkowego jest naruszeniem prawa, jeśli ma ona emitować energię do sieci przesyłowej. Wszak nie da się odebrać dokładnie takiej energii, jaką instalacja fotowoltaiczna produkuje.

Dodaj komentarz